بشنوید | رفتارهای نخ‌نمایی که در بحران سیل موجب تمسخر مردم شد

رئیس انجمن مددکاری ایران، دراین فایل صوتی به نقد و تحلیل رفتار پوپولیستی مدیران دولتی و شهرداری و نمایندگان مجلس در واقعه سیل پرداخته است.

رئیس انجمن مددکاری ایران، دراین فایل صوتی به نقد و تحلیل رفتار پوپولیستی مدیران دولتی و شهرداری و نمایندگان مجلس در واقعه سیل پرداخته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.