بشنوید| شعری برای «سایه» با صدای شاعر پیشکسوت سبک موج نو

دریافت ۱۰۰۳ KB استاد محمد حسین مهدوی معروف به «موید» از دوستان قدیمی زنده یاد استاد «سایه» و ساکن لاهیجان است که شعری را در قالب موج نو برای استاد «سایه» سروده است.
صدای استاد موید را در گروه نخبگان خبرآنلاین می شنوید:
متن شعر به خط استاد موید

/۶۲۶۲

دریافت ۱۰۰۳ KB

استاد محمد حسین مهدوی معروف به «موید» از دوستان قدیمی زنده یاد استاد «سایه» و ساکن لاهیجان است که شعری را در قالب موج نو برای استاد «سایه» سروده است.

صدای استاد موید را در گروه نخبگان خبرآنلاین می شنوید:

متن شعر به خط استاد موید

/۶۲۶۲