«بوتیک»؛ قصه از یک شلوار جین برفی شروع شد

فیلم«بوتیک»، قصه عشقی است آشنا بین کاراکترهایی به ظاهر معمولی که با نگاهی ویژه منحصر به فرد شده‌اند. به همین واسطه عشق و ناکامی‌هایشان تبدیل به یک تراژدی ماندگار می‌شود اما این همه ماجرا نیست.

فیلم«بوتیک»، قصه عشقی است آشنا بین کاراکترهایی به ظاهر معمولی که با نگاهی ویژه منحصر به فرد شده‌اند. به همین واسطه عشق و ناکامی‌هایشان تبدیل به یک تراژدی ماندگار می‌شود اما این همه ماجرا نیست.