توسعه ناتو، مشکل اصلی بحران اوکراین

مسئله‌شناسی رهبر انقلاب در موضوع جنگ اوکراین و معرفی کردن گسترش ناتو به عنوان عامل اصلی در این بحران یکی از محورهای دیدار آقای قاسم ژومارت توکایف رئیس‌جمهور قزاقستان با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بود.

مسئله‌شناسی رهبر انقلاب در موضوع جنگ اوکراین و معرفی کردن گسترش ناتو به عنوان عامل اصلی در این بحران یکی از محورهای دیدار آقای قاسم ژومارت توکایف رئیس‌جمهور قزاقستان با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بود.