دادگاه علنی متروپل

شش نکته درباره واقعه متروپل آبادان که حق مردم آبادان، خوزستان و ایران است که در دادگاهی علنی و قابل دسترسی بررسی شود.

شش نکته درباره واقعه متروپل آبادان که حق مردم آبادان، خوزستان و ایران است که در دادگاهی علنی و قابل دسترسی بررسی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.