شیفتگی فوق العاده استاد مهدوی دامغانی نسبت به امام رضا(ع)

رحلت دانشمندکم نظیر و ولایی پر احساس اهل البیت (علیهم السلام) مرحوم مغفور دکتر احمد مهدوی دامغانی که خود از بقیة السلف صالح دوران بشمار می آمد، موجب تاثر گردید.

رحلت دانشمندکم نظیر و ولایی پر احساس اهل البیت (علیهم السلام) مرحوم مغفور دکتر احمد مهدوی دامغانی که خود از بقیة السلف صالح دوران بشمار می آمد، موجب تاثر گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.