نهی از منکرِ ستاد امر به معروف

این چند خط، خود در تقلای آن است که بتواند آمر به معروف باشد و ناهی از منکر؛ ندایی باشد در انذار آنانکه ماه‌هاست در سودای اجبار شهروندان، شیوه‌ی شهرآشوبی برگزیده‌اند و بر شعله‌ی شکاف و بر آتش آزردگی دمیده‌اند.

این چند خط، خود در تقلای آن است که بتواند آمر به معروف باشد و ناهی از منکر؛ ندایی باشد در انذار آنانکه ماه‌هاست در سودای اجبار شهروندان، شیوه‌ی شهرآشوبی برگزیده‌اند و بر شعله‌ی شکاف و بر آتش آزردگی دمیده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.