نه بسیجی بود نه جهادی بود، انسان بود

مادر جوان برومند و غیرتمندی که همین یکی دو روز پیش به دست دو تن از اراذل در شهر سبزوار به شهادت رسید. و این کلمه شهادت این جا چه قدر برازنده است. برای این که سوءتفاهم پیش نیاید توضیح بدهم که جمله این مادر داغدیده به معنای نفی بسیجی ها و جهادی ها نیست. به قول علما اثبات شی نفی ما عدا نمی کند. منظور و مراد گوینده این است که انسان بودن و غیرتمند بودن لزوما به معنای بسیجی بودن و جهادی بودن نیست. چیزی که متاسفانه بسیاری از تریبون های رسمی مملکت سعی دارند آن را تئوریزه کنند و بعضی از مفاهیم اصیل و شرافتمندانه انسانی را با مفاهیم ایدئولوژیک پیوند بزنند. آدمیزاد می تواند فارغ از همه مفاهیم ایدئولوژیک به معنای حقیقی کلمه انسان باشد و به انی اعلم ماتعلمون معنا ببخشد. و چه قدر صدا و سیما برخلاف همیشه در این باره خوب عمل کرد. من گزارشی را که بیست و سی در این باره تهیه کرده بود دیدم. در فضای مجازی. و با این که همیشه از منتقدان رادیکال صدا و سیما بوده و هستم و نقش این رسانه را در دامن زدن به دوقطبی های کاذب و تفرقه افکنانه همواره متذکر شده ام اما این بار حقیقتا غافل گیر شدم. درود بر بچه های بیست و س..

مادر جوان برومند و غیرتمندی که همین یکی دو روز پیش به دست دو تن از اراذل در شهر سبزوار به شهادت رسید. و این کلمه شهادت این جا چه قدر برازنده است. برای این که سوءتفاهم پیش نیاید توضیح بدهم که جمله این مادر داغدیده به معنای نفی بسیجی ها و جهادی ها نیست. به قول علما اثبات شی نفی ما عدا نمی کند. منظور و مراد گوینده این است که انسان بودن و غیرتمند بودن لزوما به معنای بسیجی بودن و جهادی بودن نیست. چیزی که متاسفانه بسیاری از تریبون های رسمی مملکت سعی دارند آن را تئوریزه کنند و بعضی از مفاهیم اصیل و شرافتمندانه انسانی را با مفاهیم ایدئولوژیک پیوند بزنند. آدمیزاد می تواند فارغ از همه مفاهیم ایدئولوژیک به معنای حقیقی کلمه انسان باشد و به انی اعلم ماتعلمون معنا ببخشد. و چه قدر صدا و سیما برخلاف همیشه در این باره خوب عمل کرد. من گزارشی را که بیست و سی در این باره تهیه کرده بود دیدم. در فضای مجازی. و با این که همیشه از منتقدان رادیکال صدا و سیما بوده و هستم و نقش این رسانه را در دامن زدن به دوقطبی های کاذب و تفرقه افکنانه همواره متذکر شده ام اما این بار حقیقتا غافل گیر شدم. درود بر بچه های بیست و سی بابت انصافشان در تهیه این گزارش و پوشش بدون ممیزی حرف های خانواده این شهید بزرگوار، به ویژه سخنان مادر و خواهر این شهید عزیز. البته مجری کج سلیقه یکی دو بار سعی کرد بحث را منحرف کند و حرف های دلخواه خودش را از زبان این خانواده بیرون بکشد اما در کل باید به آن گزارش نمره مثبت داد.از نیروهای امنیتی و قوه قضائیه هم باید بابت واکنش سریعشان ممنون بود. امیدوارم یکی از برکات خون آن شهید همین اقدامات درست و منصفانه باشد و باز امیدوارم تا زمان انتشار این یادداشت اتفاق خاصی نیفتد و عده ای به فکر مصادره و استفاده ابزاری از خون آن شهید نیفتند و یادمان نرود انسان شریف و غیرتمند در هر لباس و مقامی که باشد شایسته تقدیر و ستایش است چه بسیجی باشد چه نباشد. چه جهادی باشد چه نباشد.

۵۷۵۷