پدافند سد های کشورهای همسایه -۲

نمی دانم چقدر دقت روی مقاله شد ؟ اما می دانم ما عموما دوست داریم بعد از چند بار تکرار یا بعد از حوادث به مطالب توجه کنیم !
اول مقاله ۳۰ اردیبهشت نگارنده، مباحث مهمی به صورت محتوایی و قابل توجه برای دست اندرکاران در آن آورده شده است، امیدوارم دقت شود.
‏https://www.khabaronline.ir/news/1767858/سدهای-کشور-های-همسایه-و-پدافند-غیر-عامل
و اما این خبر امروز صبح، که شاید گوشه‌ای از مقاله ابتدای خرداد ماه نگارنده را کمی بیشتر روشن نماید، عین خبر :
جنوب اوکراین زیر آب رفت / آژانس انرژی اتمی: خطر هسته‌ای فوری وجود ندارد
-میلیون‌ها لیتر آب در پی شکسته شدن سد تحت کنترل روسیه سرازیر شد و بخش‌هایی از منطقه جنگی در جنوب اوکراین زیر آب رفت. منابع آب نیز قطع شد.
-سد نوا کاخوفکا که آب آن برابر با دریاچه گریت سالت لیک در ایالت یوتای آمریکا است، آب نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا که تحت کنترل روسیه قرار دارد را تامین می کند.
▫️آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که به دقت وضعیت را زیر نظر دارد، اما هیچ خطر ایمنی هسته‌ای فوری در این نیروگاه وجود ندارد.
-با این حال، آژانس دولتی انرژی اتمی اوکراین اعلا..

نمی دانم چقدر دقت روی مقاله شد ؟ اما می دانم ما عموما دوست داریم بعد از چند بار تکرار یا بعد از حوادث به مطالب توجه کنیم !

اول مقاله ۳۰ اردیبهشت نگارنده، مباحث مهمی به صورت محتوایی و قابل توجه برای دست اندرکاران در آن آورده شده است، امیدوارم دقت شود.

‏https://www.khabaronline.ir/news/1767858/سدهای-کشور-های-همسایه-و-پدافند-غیر-عامل

و اما این خبر امروز صبح، که شاید گوشه‌ای از مقاله ابتدای خرداد ماه نگارنده را کمی بیشتر روشن نماید، عین خبر :

جنوب اوکراین زیر آب رفت / آژانس انرژی اتمی: خطر هسته‌ای فوری وجود ندارد

-میلیون‌ها لیتر آب در پی شکسته شدن سد تحت کنترل روسیه سرازیر شد و بخش‌هایی از منطقه جنگی در جنوب اوکراین زیر آب رفت. منابع آب نیز قطع شد.

-سد نوا کاخوفکا که آب آن برابر با دریاچه گریت سالت لیک در ایالت یوتای آمریکا است، آب نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا که تحت کنترل روسیه قرار دارد را تامین می کند.

▫️آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که به دقت وضعیت را زیر نظر دارد، اما هیچ خطر ایمنی هسته‌ای فوری در این نیروگاه وجود ندارد.

-با این حال، آژانس دولتی انرژی اتمی اوکراین اعلام کرد که سطح آب مخزن کاخوفکا به سرعت رو به کاهش است و تهدید بیشتری برای این تاسیسات ایجاد کرده است.

-خبرگزاری ریا روسیه منطقه نوشت: حدود ۲۲ هزار نفر در ۱۴ شهرک در منطقه خرسون اوکراین، در معرض خطر سیل قرار دارند./ایسنا
و حال فیلم انفجار سد اوکراین در خبر زیر ؟

https://www.khabaronline.ir/news/1774384/ ببینید-اولین-تصاویر-از-انفجار-سد-کاخوفکا-در-جنوب-اوکراین-صدور

دلیل تخریب هر چه می خواهد باشد، باشد؛ انفجار عمدی برای گرفتن حق آبه ؟ تخریب شهر ها و روستا ها، آلوده کردن مناطق به رادیواکتیو، نابود کردن کشت منطقه برای صدها سال و یا … !

آنچه مهم است این تئوری جدید نگارنده برای اولین بار در دنیا یعنی “ مطالعه سد های کشورهای همجوار و برآورد آثار تخریبی و احتمالی آنها بر امنیت کشور “ بیش از هر زمان دیگر، امری جدیتر و ضروری تر بنظر می آید.

امیدوارم دقت شود، کشوری در دنیای امروز دوام می آورد که از قبل، بحرانهای احتمالی را مطالعه و برای آن آماده و مهیا باشد

استاد نمونه کشور در مهندسی سازه، مهندسی زلزله و مدیریت بحران