کشتار ۲۱۰۰۰ نفر!

سال ۱۳۸۸وقتی با الن هارینگتون مدیر رویدادها و برنامه های نمایشگاهی آکادمی علوم و هنرهای سینمایی در بولوار سان ست لس آنجلس قدم می زدیم الن برای مان توضیح می داد که تا چند سال پیش لس آنجلس آلوده ترین شهر امریکا بوده اما شهرداری و دولت فدرال چند تصمیم مهم گرفتند و با اجرای آن ظرف پنج سال هوای لس آنجلس پاک و اینی شد که الان می بینیم.
الن می گفت که یکی از اون تدبیرها، انتقال کارخانجات و کارگاه های آلوده به پنجاه کیلومتری از حریم شهر بوده، بالابردن کیفیت بنزین خودروها، الزام به نصب تصفیه کننده(فیلتر) در اگزوز همه اتومبیل ها، ارایه مشوق های استفاده از وسایل حمل و نقل برقی، و چند چیز دیگر که در یادم نمانده!
در ایران این سال ها اما حجم آلودگی هوا بعلت استفاده از سوخت فسیلی در نیروگاه ها بیشتر از روند معمول گذشته، شده است.
تهران از سال ۱۳۷۵ تاکنون گرفتار بحران آلودگی هوا است. در پانزده سال اخیر کلان شهرهای اصفهان، شیراز، مشهد،اراک و اهواز هم به این سیاهه ی بحران آلودگی هوا مبتلا و افزوده شده اند اما دریغ از تدبیر و اجرای یک برنامه کوتاه یا میان مدت برای کاهش این آلودگی!
نگاهی به اعتبار و بو..

سال ۱۳۸۸وقتی با الن هارینگتون مدیر رویدادها و برنامه های نمایشگاهی آکادمی علوم و هنرهای سینمایی در بولوار سان ست لس آنجلس قدم می زدیم الن برای مان توضیح می داد که تا چند سال پیش لس آنجلس آلوده ترین شهر امریکا بوده اما شهرداری و دولت فدرال چند تصمیم مهم گرفتند و با اجرای آن ظرف پنج سال هوای لس آنجلس پاک و اینی شد که الان می بینیم.

الن می گفت که یکی از اون تدبیرها، انتقال کارخانجات و کارگاه های آلوده به پنجاه کیلومتری از حریم شهر بوده، بالابردن کیفیت بنزین خودروها، الزام به نصب تصفیه کننده(فیلتر) در اگزوز همه اتومبیل ها، ارایه مشوق های استفاده از وسایل حمل و نقل برقی، و چند چیز دیگر که در یادم نمانده!

در ایران این سال ها اما حجم آلودگی هوا بعلت استفاده از سوخت فسیلی در نیروگاه ها بیشتر از روند معمول گذشته، شده است.

تهران از سال ۱۳۷۵ تاکنون گرفتار بحران آلودگی هوا است. در پانزده سال اخیر کلان شهرهای اصفهان، شیراز، مشهد،اراک و اهواز هم به این سیاهه ی بحران آلودگی هوا مبتلا و افزوده شده اند اما دریغ از تدبیر و اجرای یک برنامه کوتاه یا میان مدت برای کاهش این آلودگی!

نگاهی به اعتبار و بودجه سازمان محیط زیست و استمرار بحران آلودگی هوا در این پانزده سال گذشته بیانگر دغدغه و اراده حکومت است!

۶۵۶۵