آقای شهردار نکند هنوز جت لَگ دارید!

حرفهای جناب زاکانی، شهردار محترم تهران کاملا غریب می آید !؟ الله اکبر ! چه رخ داده که ما بی خبریم ! انقلابی رخ داده است !
اول برای حفظ امانت که خدای ناکرده در نقل قول گناهی مرتکب نشوم، فرمایشات ایشان در لینک زیر، قضاوت با شما:
https://www.hamshahrionline.ir/news/830073/ مردم-را-اسیر-خودروساز-داخلی-نمی-کنیم-ساخت-۲%DB%B0%DB%B0-هزار-مسکن-با
آقای زاکانی، جوانان، مهندسین، پیمانکاران و سازندگان ما در کشور از بهترینهای دنیا هستند ولیکن امکانات ندارند. مهندسین ما از بدو تمدن بشری بلد بودند ساختمان بسازند، حال چرا چینی ها مسکن بسازند ؟ عده زیادی از مهندسین کشور بیکارند این چه فرمایشی است که شما می فرمایید. چه بلایی سر آرمانهای کشور و انقلاب افتاد که شما بعنوان یک نماد انقلابی !!! این چنین فرمایشاتی می کنید ؟
یا اینکه مردم را اسیر خودرو ساز داخلی نمی کنیم ؟! درست است خودرو ساز داخلی خوب عمل نمی کند ولی این حرف خیلی سنگین است؟ سالها پیش این حرف مطمئنا عواقب سختی برای گوینده داشت ؟ ای کاش این سفر چین را نمی رفتید، آنجا چه خبر بود ؟
در گزارش شما تماما حرف چین است و واگذاری کلیه امور تهران به..

حرفهای جناب زاکانی، شهردار محترم تهران کاملا غریب می آید !؟ الله اکبر ! چه رخ داده که ما بی خبریم ! انقلابی رخ داده است !

اول برای حفظ امانت که خدای ناکرده در نقل قول گناهی مرتکب نشوم، فرمایشات ایشان در لینک زیر، قضاوت با شما:

https://www.hamshahrionline.ir/news/830073/ مردم-را-اسیر-خودروساز-داخلی-نمی-کنیم-ساخت-۲%DB%B0%DB%B0-هزار-مسکن-با

آقای زاکانی، جوانان، مهندسین، پیمانکاران و سازندگان ما در کشور از بهترینهای دنیا هستند ولیکن امکانات ندارند. مهندسین ما از بدو تمدن بشری بلد بودند ساختمان بسازند، حال چرا چینی ها مسکن بسازند ؟ عده زیادی از مهندسین کشور بیکارند این چه فرمایشی است که شما می فرمایید. چه بلایی سر آرمانهای کشور و انقلاب افتاد که شما بعنوان یک نماد انقلابی !!! این چنین فرمایشاتی می کنید ؟

یا اینکه مردم را اسیر خودرو ساز داخلی نمی کنیم ؟! درست است خودرو ساز داخلی خوب عمل نمی کند ولی این حرف خیلی سنگین است؟ سالها پیش این حرف مطمئنا عواقب سختی برای گوینده داشت ؟ ای کاش این سفر چین را نمی رفتید، آنجا چه خبر بود ؟

در گزارش شما تماما حرف چین است و واگذاری کلیه امور تهران به چین ! یکی دو سفر شما به کشور چین چه عواقب سختی برای تهران خواهد داشت، خیلی ها بیکارند و نمی توانند تشکیل خانواده بدهند، شما عملا تهران را به چینی ها محول کردید ! اگر گزارش شما را سایت همشهری نمی نوشت می گفتم کار ضد انقلاب است !؟

فکر می کنم من ٥ مرتبه برای کارهای مشترک علمی به چین رفته باشم، اما می دانم دعوت آنها را برای پیوستن به تیم های تحقیقاتی چینی را در مقابل خدمت و تدریس به جوانان کشورم قبول نکردم ! آنها مردمانی زحمتکش و میهن پرست، قابل تقدیر و با همتی هستند و مردم و صنعت خود را تماما حمایت می کنند ! در مقابل شما با دو سفر به چین، آینده کارگران، مهندسان و تمامی صنعت تهران و خود شهر تهران را در اختیار آنها قرار دادید ! خب مدیریت شهر تهران را هم می دادید ؟! الله اکبر

* استاد نمونه کشور در مهندسی سازه، زلزله و مدیریت بحران