اظهارات رابرت مالی و رویکرد جدید آمریکا

اظهارات این دیپلمات آمریکایی ثابت کرد که اواشنگتن اراده ای برای احیای برجام و انجام تعهدات خود در قبال ایران ندارد و کماکان به کارشکنی ها برای بی نتیجه ماندن این روند ادامه خواهد داد.
نکته مهم دیگر اینکه رابرت مالی در همین مصاحبه می گوید:«دیپلماسی راه جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است.» این بیان نشان می دهد که هدف اصلی آمریکا، ممانعت ایران از دستیابی به انرژی هسته ای است و موضوع لغو تحریم ها برای واشنگتن اولویت ندارد.رابرت مالی دیپلماسی را راه جلوگیری از فعالیت های هسته ای ایران می خواند در حالی که ایران بارها بر سیاست تعهد در مقابل تعهد تاکید داشته و لغو تحریم ها را شرط اجرای تعهدات هسته ای خود می داند.
بعد از وقوع جنگ اوکراین و فرسایشی شدن جنگ روسیه و غرب، آمریکا علاقمند نیست که با لغو تحریم های ایران، زمینه تبدیل این کشور به یک قدرت اقتصادی منطقه ای را فراهم کند. واشنگتن معتقد است که ایران به عنوان متحد چین و روسیه می تواند به یک قدرت تهدیدکننده برای منافع آمریکا شده و حفظ تحریم ها، قدرت ایران را تحدید می کنخواهد کرد.
آمریکا همچنین افزایش قدرت ملی را مکمل نقش منطقه ای ..

اظهارات این دیپلمات آمریکایی ثابت کرد که اواشنگتن اراده ای برای احیای برجام و انجام تعهدات خود در قبال ایران ندارد و کماکان به کارشکنی ها برای بی نتیجه ماندن این روند ادامه خواهد داد.

نکته مهم دیگر اینکه رابرت مالی در همین مصاحبه می گوید:«دیپلماسی راه جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است.» این بیان نشان می دهد که هدف اصلی آمریکا، ممانعت ایران از دستیابی به انرژی هسته ای است و موضوع لغو تحریم ها برای واشنگتن اولویت ندارد.رابرت مالی دیپلماسی را راه جلوگیری از فعالیت های هسته ای ایران می خواند در حالی که ایران بارها بر سیاست تعهد در مقابل تعهد تاکید داشته و لغو تحریم ها را شرط اجرای تعهدات هسته ای خود می داند.

بعد از وقوع جنگ اوکراین و فرسایشی شدن جنگ روسیه و غرب، آمریکا علاقمند نیست که با لغو تحریم های ایران، زمینه تبدیل این کشور به یک قدرت اقتصادی منطقه ای را فراهم کند. واشنگتن معتقد است که ایران به عنوان متحد چین و روسیه می تواند به یک قدرت تهدیدکننده برای منافع آمریکا شده و حفظ تحریم ها، قدرت ایران را تحدید می کنخواهد کرد.

آمریکا همچنین افزایش قدرت ملی را مکمل نقش منطقه ای ایران تلقی می کند لذا برای جلوگیری از این اتفاق، از اغتشاشات و آشوب های داخلی حمایت کرده و سعی در بی ثبات سازی ایران دارد.

اظهارات رابرت مالی نشان می دهد که آمریکا بدون عجله، مذاکرات هسته ای را به عنوان یک اقدام حاشیه ای، ادامه داده و قصد دارد اقتصاد ایران را وابسته به این مذاکرات کند. کاخ سفید همچنین از تداوم آشوب های داخلی حمایت می کند تا نقش منطقه ای ایران را کاهش دهد. در واقع راهبرد اصلی آمریکا، مهار ایران و فرسایشی کردن مذاکرات است تا تهران وادار به عقب نشینی از مطالبات اصولی خود شود. در این روند، آمریکا امتیازات محدودی نظیر آزاد سازی هفت میلیارد دلار از کره جنوبی را هم می دهد اما سوئیف مالی را باز نکرده و تحریم ها را حفظ می کند.

چند ماه قبل پس از عدم انجام تعهدات برجامی توسط آمریکا، وقتی ایران اقدام به قطع دوربین های آژانس بین المللی انرژی اتمی و خاتمه دادن به اقدامات فراپادمانی و داوطلبانه خود کرد؛ برخی از افراد این اقدام را به مثابه پاره کردن قطعنامه های آژانس و زمینه ساز ایجاد اجماع جهانی علیه ایران دانستند. این در حالی بود که ایران هیچگاه میز مذاکره را ترک نکرده و بر همکاری مستمر با آژانس برای نمایش شفافیت برنامه های هسته ای خود، تاکید داشت.

امروز اظهارات رابرت مالی که ناشی از راهبرد امنیتی آمریکاست، می تواند این اتفاق نظر را در میان گرایش های مختلف سیاسی به وجود آورد که متحدانه و برای تامین منافع ملی و با اعمال فشار حداکثری بر آمریکا از این کشور بخواهند که به دسایس خود علیه ایران خاتمه دهد.

در این مقطع با توجه به شناخت راهبرد امنیتی آمریکا در قبال ایران، ضرورت دارد تلاش برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها و گره نزدن اقتصاد کشور به موضوع مذاکرات که در دستورکار دولت سیزدهم قرار دارد، با جدیت دنبال شود. همچنین تقویت قدرت ملی با اتخاذ تدابیری برای ایجاد آرامش و امنیت در کشور و تثبیت و افزایش قدرت منطقه ای مجدانه دنبال شود. طبعا در این مسیر، مردم فهیم کشور و صاحبان گرایش های مختلف سیاسی که آمریکا را غیرقابل اعتماد می دانند، با تصمیم دولت همراهی خواهند کرد.

۶۵۶۵