با پلتفرم اینستاگرام مشکل دارید یا با محتوا؟ 

حسین میرزایی از مدافعان طرح محدودتر کردن اینترنت (طرح صیانت) می‌گوید: می‌توانیم اپلیکیشن‌های چینی مثل «کیو کیو» و همچنین اپ‌های روسی را جایگزین اینستاگرام کنیم. ببینید | نماینده مجلس نمونه جایگزین اینستاگرام را مشخص کرد/ مطمئن باشید اینستاگرام را زمین خواهیم زد!
خودش هم می داند مشکل شان پلتفرم نیست. مردم همان محتوایی را که در اینستاگرام، واتس آپ و تلگرام تولید می کنند در پلتفرم های چینی و روسی تولید می کنند. پلتفرم روسی و چینی را هم آزاد نمی خواهید.
مسأله شان ستیز با خود آزادی در گردش اطلاعات و تولید محتواست. آنرا می پیچانند و جایش می گذارند پلتفرم، همان گونه که فیلترینگ را پیچانده و اسمش را گذاشته اند صیانت.
* جامعه شناس

حسین میرزایی از مدافعان طرح محدودتر کردن اینترنت (طرح صیانت) می‌گوید: می‌توانیم اپلیکیشن‌های چینی مثل «کیو کیو» و همچنین اپ‌های روسی را جایگزین اینستاگرام کنیم. ببینید | نماینده مجلس نمونه جایگزین اینستاگرام را مشخص کرد/ مطمئن باشید اینستاگرام را زمین خواهیم زد!

خودش هم می داند مشکل شان پلتفرم نیست. مردم همان محتوایی را که در اینستاگرام، واتس آپ و تلگرام تولید می کنند در پلتفرم های چینی و روسی تولید می کنند. پلتفرم روسی و چینی را هم آزاد نمی خواهید.

مسأله شان ستیز با خود آزادی در گردش اطلاعات و تولید محتواست. آنرا می پیچانند و جایش می گذارند پلتفرم، همان گونه که فیلترینگ را پیچانده و اسمش را گذاشته اند صیانت.

* جامعه شناس