به یاد یک فرزانه خدمتگزار

جامعه ایران بواقع جامعه‌ای است پیچیده و غیر قابل پیش بینی.

جامعه ایران بواقع جامعه‌ای است پیچیده و غیر قابل پیش بینی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.