جایی برای پیرمردها!

این روزها بازار نقل و انتقالات لیگ برتر داغ است و بازیکنان زیادی به تیم‌های مختلف لینک می شوند.

این روزها بازار نقل و انتقالات لیگ برتر داغ است و بازیکنان زیادی به تیم‌های مختلف لینک می شوند.