جت آموزشی چین در دست اماراتی‌ها!/ عکس

کانال خبری پارتیزان نوشت: طبق گزارش رسانه دولتی چین جت آموزشی پیشرفته L-۱۵A سفارش نیروی هوایی امارات متحده عربی که مدتی پیش در نمایشگاه هوایی دبی شرکت کرد (پست ریپلای) از چند جهت با L-۱۵ های قبلی متفاوت است.
سیستم اویونیک تا حدی ارتقا یافته است تا به عادات عملیاتی خلبانان این جت نزدیک شود. مورد دوم این است که ظرفیت سوخت هواپیما افزایش یافته است و به آن امکان می دهد برد بیشتری پرواز کند. سومین مورد، افزودن یک طناب‌انفجاری به کانوپی (شیشه کابین) که ایمنی عملیات ایجکت را بیشتر می‌کند.
بیشتر بخوانید: سلاح جدید اماراتی‌ها برای میدان‌های نبرد!/ عکس

۲۲۷۲۲۷

جت آموزشی چین در دست اماراتی‌ها!/ عکس

کانال خبری پارتیزان نوشت: طبق گزارش رسانه دولتی چین جت آموزشی پیشرفته L-۱۵A سفارش نیروی هوایی امارات متحده عربی که مدتی پیش در نمایشگاه هوایی دبی شرکت کرد (پست ریپلای) از چند جهت با L-۱۵ های قبلی متفاوت است.

سیستم اویونیک تا حدی ارتقا یافته است تا به عادات عملیاتی خلبانان این جت نزدیک شود. مورد دوم این است که ظرفیت سوخت هواپیما افزایش یافته است و به آن امکان می دهد برد بیشتری پرواز کند. سومین مورد، افزودن یک طناب‌انفجاری به کانوپی (شیشه کابین) که ایمنی عملیات ایجکت را بیشتر می‌کند.

بیشتر بخوانید:

سلاح جدید اماراتی‌ها برای میدان‌های نبرد!/ عکس

جت آموزشی چین در دست اماراتی‌ها!/ عکس

جت آموزشی چین در دست اماراتی‌ها!/ عکس

جت آموزشی چین در دست اماراتی‌ها!/ عکس

۲۲۷۲۲۷