خطای شناختی چیست؟

تاریخ آخرین آپدیت j F Y
خطای شناختی به خطایی گفته می شود که در فرآیند تفکر ایجاد می شود. این خطاها بر روی تصمیم گیری و قضاوت افراد از موقعیت ها اثر می گذارند و فرصت تفکر و سنجش را از او می گیرند. در ادامه به معرفی انواع خطای شناختی رایج می پردازیم.
شما می توانید جهت خرید مکمل های افسردگی و اضطراب از طریق وب سایت داروخانه آنلاین اقدام نمایید .
انواع خطای شناختی اثر دانینگ ـ کروگر اثر دانینگ ـ کروگر به وضعیتی گفته می شود که فرد دانش و قابلیت خود را بیش از اندازه تلقی می کند و این مسئله باعث می شود فرد در تصمیم گیری و روند تفکر دچار مشکل شود. فردی که گمان می کند بسیار می داند با تصور دانش کامل خود و از طرفی پیش پا افتاده بودن مسائل از جستجوی بیشتر خودداری می کند و با اطمینان رای صادر می کند.
تحریف شناختی زمانی که فرد واقعیت را به گونه ای دیگر درک و تفسیر کند دچار تحریف شناختی می شود. در این حالت مغز فرد او را متقاعد می کند چیزی را باور کند که حقیقت ندارد. به طور معمول این حالت برای محافظت فرد در برابر افکار و احساسات منفی ایجاد می شود.
خوش بینی یا بدبینی افراد زمانی که بسیار خوشحال ..

تاریخ آخرین آپدیت j F Y

خطای شناختی به خطایی گفته می شود که در فرآیند تفکر ایجاد می شود. این خطاها بر روی تصمیم گیری و قضاوت افراد از موقعیت ها اثر می گذارند و فرصت تفکر و سنجش را از او می گیرند. در ادامه به معرفی انواع خطای شناختی رایج می پردازیم.

افسردگی و اضطرابشما می توانید جهت خرید مکمل های افسردگی و اضطراب از طریق وب سایت داروخانه آنلاین اقدام نمایید .

انواع خطای شناختی

اثر دانینگ ـ کروگر

اثر دانینگ ـ کروگر به وضعیتی گفته می شود که فرد دانش و قابلیت خود را بیش از اندازه تلقی می کند و این مسئله باعث می شود فرد در تصمیم گیری و روند تفکر دچار مشکل شود. فردی که گمان می کند بسیار می داند با تصور دانش کامل خود و از طرفی پیش پا افتاده بودن مسائل از جستجوی بیشتر خودداری می کند و با اطمینان رای صادر می کند.

تحریف شناختی

زمانی که فرد واقعیت را به گونه ای دیگر درک و تفسیر کند دچار تحریف شناختی می شود. در این حالت مغز فرد او را متقاعد می کند چیزی را باور کند که حقیقت ندارد. به طور معمول این حالت برای محافظت فرد در برابر افکار و احساسات منفی ایجاد می شود.

خوش بینی یا بدبینی

افراد زمانی که بسیار خوشحال هستند نسبت به کسب نتایج مثبت خوش بین می شوند و زمانی که ناراحت اند به همه چیز با دید منفی می نگرند. هر دوی اینها می توانند باعث شوند تفکر منطقی دچار اختلال شود.

خود خدمت گرایی

برخی افراد عادت دارند زمانی که نتیجه ای ضعیف از عملکرد خود می گیرند آن را به دیگران نسبت دهند و تقصیر را به گردن شخص دیگری برای به دوش نکشیدن مسئولیت بیاندازند. در مقابل این افراد وقتی نتیجه مثبتی می گیرند آن را نتیجه سعی و کوشش خود قلمداد می کنند. این خطای شناختی، خود خدمت گرایی نام دارد و باعث خطای شناختی در فرد می شود.

سوگیری تاییدی

اگر به دنبال این هستید که دیگران دانسته ها و باورهای شما را تایید کنند شما دچار سوگیری تاییدی شده اید. افرادی که دچار این مسئله هستند به دنبال افراد و منابعی می روند که باور آنها را تایید کنند و این مسئله می تواند به خطای شناختی بیانجامد.

خطای شناختی

ذهن خوانی

برخی گمان می کنند می توانند حدس بزنند افراد چه فکری می کنند بدون اینکه شواهد کافی برای تایید این حدس و گمان داشته باشند. به طور مثال شخص ذهن طرف را می خواند و گمان می کند طرف مقابل نظرات منفی نسبت به او دارد.

برچسب زدن

در برچسب زدن ما اشتباهات و شکست های دیگران را به ویژگی شخصیتی آنها نسبت می دهیم. به طور مثال شخصی بد رانندگی می کند و آن را به جنسیت او نسبت می دهیم و مشکلاتی که را که فرد در آن لحظه از لحاظ روحی دچار آن است در نظر نمی گیریم.
گاهی برچسب زدن به خود فرد نیز بر می گردد. به طور مثال فرد اشتباه خود را از حماقت خود می داند و این مسئله باعث خشم، دلسردی و اضطراب در او می گردد.

جانب گرایی درون گروهی

در این حالت فرد از افراد و نظریه هایی جانب داری می کند که با آنها احساس نزدیکی و قرابت دارد. این ویژگی می تواند باعث خطای شناختی شود اما از طرفی مثبت نیز می باشد زیرا باعث می شود در موقعیت هایی نظیر حمایت از خانواده فرد بتواند بهتر عمل کند.

خطای پس زدگی

خطای پس زدگی به وضعیتی اشاره دارد که فرد حتی پس از به چالش کشیده شدن باور خود اعتقاد محکم تری نسبت به آن پیدا می کند. این مسئله از مقاومت به تغییر ناشی می شود. برخی افراد از به چالش کشیده شدن باور و عقیده شان دوری می کنند زیرا رد شدن باورشان توسط دیگران را نوعی شکست می دانند. به همین دلیل بر عقیده خود پافشاری می کنند تا حس شکست را تجربه نکنند.

تعمیم افراطی

گاهی برخی افراد یک رویداد خاص را یک الگوی کلی منفی استنباط می کنند و آن را به همه موقعیت ها تعمیم می دهند. افرادی که دچار این مشکل هستند مشکلات و شکست ها را همیشگی و تمام نشدنی در نظر می گیرند. به طور مثال شخص در مورد خود این چنین قضاوت می کند: من هیچ وقت شانس ندارم یا این اتفاق همیشه برای من پیش می آید و من همیشه شکست می خورم.

خطای شناختی

دست کم گرفتن بخش های مثبت زندگی

برخی افراد دستاوردها و نکته های مثبت زندگی خود را ناچیز و جزئی می دانند. اصرار بر مهم نبودن این دستاوردها، بی ارزش قلمداد کردن نکته های مثبت زندگی و اینکه بسیاری می توانند این کارها را انجام دهند از جمله مواردی است که می تواند باعث خطای شناختی گردد.

فروپاشی انگاری

این تصور که برخی موقعیت ها در زندگی محکوم به نابودی هستند فروپاشی انگاری نام دارد. این ویژگی باعث می شود بدون در نظر شرایط حال، آینده را تاریک و رو به شکست ببینیم و هیچ تلاشی برای تغییر نکنیم. این مسئله از آنجا ناشی می شود که برخی افراد علاقه ای به تغییر ندارند و توان مقابله با ناشناخته ها را در خود احساس نمی کنند. به همین دلیل با چنین برداشت هایی خود را از به چالش کشیدن دور می کنند.

مجله سلامت داروخانه آنلاین مطالعه مطلب زیر را به شما پیشنهاد می دهد :

  • سندروم خستگی مزمن
  • از سندرم گروه زدگی چه می دانید؟
  • برونگرا و درونگرا به چه معناست؟

لطفا امتیاز خود را به این مقاله ثبت نمایید[کل: ۰ میانگین: ۰]