دوره دوم جایزه گلستان آغاز شد

لذا با نهادهای رسمی صحبت کردم که آنها کاری بکنند و هر کدام جوابی دادند. برای همین خودم با دست خالی و بضاعت محدود شروع کردم و خوشبختانه با همراهی دوستان کار پیش رفت و مبلغ جایزه هم تامین شد.
از شما هم خواهش می کنم برای روز اول اردیبهشت که روز بزرگداشت سعدی است هر کاری می توانید بکنید. برای شرکت در این مسابقه که اجرای متن ثابت و مشترک بخشی از دیباچه گلستان سعدی است تا پایان ماه مبارک رمضان وقت دارید.
فعلا برای همراهی در مسابقه گلستان خوانی لطفا ویدئوی خود یا فرزندان تان را در صفحه خود منتشر کنید. فقط همین عبارات دیباچه گلستان را بخوانید.
شرکت شما در مسابقه فقط برای بردن جایزه نیست، بلکه با انتشار ویدئو به سهم خود قدمی مؤثر برای ترویج گلستان و حفظ این باروی فرهنگی و تمدنی برداشته اید. لطفا بعد از انتشار ویدئو در صفحه خودتان حتما هشتگ جایزه گلستان را بزنید و بعد صفحه من را تگ و منشن کنید.
برندگان در پایان ماه مبارک رمضان و همزمان با عید سعید فطر اعلام خواهند شد.
فعلا میزان جوایز به ترتیب:
برای نفر اول؛ چهار میلیون تومان،
نفر دوم؛ سه میلیون تومان
و نفر سوم؛ دو میلیون تومان است.
با افزایش..

لذا با نهادهای رسمی صحبت کردم که آنها کاری بکنند و هر کدام جوابی دادند. برای همین خودم با دست خالی و بضاعت محدود شروع کردم و خوشبختانه با همراهی دوستان کار پیش رفت و مبلغ جایزه هم تامین شد.
از شما هم خواهش می کنم برای روز اول اردیبهشت که روز بزرگداشت سعدی است هر کاری می توانید بکنید. برای شرکت در این مسابقه که اجرای متن ثابت و مشترک بخشی از دیباچه گلستان سعدی است تا پایان ماه مبارک رمضان وقت دارید.
فعلا برای همراهی در مسابقه گلستان خوانی لطفا ویدئوی خود یا فرزندان تان را در صفحه خود منتشر کنید. فقط همین عبارات دیباچه گلستان را بخوانید.

شرکت شما در مسابقه فقط برای بردن جایزه نیست، بلکه با انتشار ویدئو به سهم خود قدمی مؤثر برای ترویج گلستان و حفظ این باروی فرهنگی و تمدنی برداشته اید. لطفا بعد از انتشار ویدئو در صفحه خودتان حتما هشتگ جایزه گلستان را بزنید و بعد صفحه من را تگ و منشن کنید.
برندگان در پایان ماه مبارک رمضان و همزمان با عید سعید فطر اعلام خواهند شد.
فعلا میزان جوایز به ترتیب:
برای نفر اول؛ چهار میلیون تومان،
نفر دوم؛ سه میلیون تومان
و نفر سوم؛ دو میلیون تومان است.
با افزایش رقم و میزان جوایز تغییرات هم اعلام خواهد گردید. (سال قبل به ده نفر جایزه داده شد و مبلغ کل جوایز به پنجاه میلیون تومان رسید)
ملاک های ارزیابی:
١-قرائت صحیح و حفظ
٢-خلاقیت و ابتکار در اجرا
٣-میزان دیده شدن ویدئو
لطفا دقت کنید که از هر صفحه فقط یک ویدئو در داوری قرار می گیرد.
لطفا این صفحه را ببینید: https://instagram.com/golestanprize?utm_medium=copy_link