صبح به خیر آقای هوگربتس!

دیشب برقمان رفته بود .پسرم آمد اتاق من و گفت بابا نکنه زلزله بیاد…
پرسیدم : آخه برای چی باید زلزله بیاد؟
پسرم گفت: آخه این ستاره شناس هلندی که زلزله ترکیه رو پیش بینی کرده بود گفته یا نهم یا دهم اردیبهشت ایران زلزله میاد.
گفتم : نه عزیز من برو بخواب زلزله ای در کار نیست.
پسرم ول کن نبود دوباره پرسید : از کجا مطمئنی که این اتفاق نمی افته؟
گفتم: برای این که شبه علم هیچ وقت نمی تونه دقیق چیزی رو پیش بینی کنه.
غرض اینکه چند روز قبل که پیش بینی این آقای هلندی در فضای مجازی پیچید دیدم چند نفر از دوستان و آشنایان که فوبیای زلزله مهیب دارند بدجوری ترسیده اند. تقریبا به همه شان دلداری دادم که لا اقل در این دو روزه هیچ زلزله مهیبی نخواهد آمد چرا که من از دشمنان شبه علم هستم و معتقدم شبه علم هیچ وقت نمی تواند حقیقت پدیده ها و علت و چرایی آنها و زمان وقوع آنها را پیش بینی کند.
شبه علم گول زننده است. بسیار شبیه علم به نظر می رسد و برخی ازشبه دانشمندان شبه علم بسیار از علم و پرستیژ علمی دانشمندان حقیقی وام می گیرند تا حرف خود را درست جلوه دهند . به عنوان مثال می گویند در فلان روز به دلیل تخ..

دیشب برقمان رفته بود .پسرم آمد اتاق من و گفت بابا نکنه زلزله بیاد…

پرسیدم : آخه برای چی باید زلزله بیاد؟

پسرم گفت: آخه این ستاره شناس هلندی که زلزله ترکیه رو پیش بینی کرده بود گفته یا نهم یا دهم اردیبهشت ایران زلزله میاد.

گفتم : نه عزیز من برو بخواب زلزله ای در کار نیست.

پسرم ول کن نبود دوباره پرسید : از کجا مطمئنی که این اتفاق نمی افته؟

گفتم: برای این که شبه علم هیچ وقت نمی تونه دقیق چیزی رو پیش بینی کنه.

غرض اینکه چند روز قبل که پیش بینی این آقای هلندی در فضای مجازی پیچید دیدم چند نفر از دوستان و آشنایان که فوبیای زلزله مهیب دارند بدجوری ترسیده اند. تقریبا به همه شان دلداری دادم که لا اقل در این دو روزه هیچ زلزله مهیبی نخواهد آمد چرا که من از دشمنان شبه علم هستم و معتقدم شبه علم هیچ وقت نمی تواند حقیقت پدیده ها و علت و چرایی آنها و زمان وقوع آنها را پیش بینی کند.

شبه علم گول زننده است. بسیار شبیه علم به نظر می رسد و برخی ازشبه دانشمندان شبه علم بسیار از علم و پرستیژ علمی دانشمندان حقیقی وام می گیرند تا حرف خود را درست جلوه دهند . به عنوان مثال می گویند در فلان روز به دلیل تخلیه انرژی تکتونیک صفحه ای در فلان منطقه کوهستانی بین فلان روز تا فلان روز زلزله می آید. خب ظاهر حرف بسیار علمیست اما باطن آن چون مبتنی برآزمون علمی و اندازه گیری های دقیق و دیگر شاخصه های لازم برای به یقین رسیدن علمی نیست، بسیار پوچ و توخالیست.

البته شبه علم در بسیاری از وجوه جامعه انسانی دیده می شود مثلا پزشکی یا جامعه شناسی ، اقتصاد و…… و متاسفانه اینکه جامعه ما بسیار بیشتر از جوامع دیگر از شبه علم رنج می برد چرا که خاصیت مملکت ما خوارداشت اصحاب واقعی علوم و بر صدر نشاندن افراد کم صلاحیت و بی صلاحیت بر مناصب علمی و غیر علمی است.

کم ندیدم صفحاتی که می نویسند فلان چیز و بسار چیز را داخل روغن فلان بریزید و هم بزنید و بمالید پشت چشمتان تا چروک های برود و کم ندیدم کسانی که این معجون را به چشمشان می مالند . کم ندیدم کسانی که ماه و روز دقیق سقوط یک حکومت را با الگوهای شبه علم جامعه شناسی پیش بینی می کنند اما ماه و روز اتفاق مزبور می آید و به آرامی طی می شود و کم ندیدم کسانی که شبه علم اقتصاد را ول می کنند وسط ارکان مدیریت یک کشور و چون به بن بست می رسند می گویند تقصیر نفر قبلی بود.

من فقط خواستم در این صبح دل انگیز اردیبهشتی که هنوز کسی مارا نکشته و هنوز زیر آوار نرفتیم به آقای هوگربتس و افرادی شبیه ایشان سلام عرض کنم وبه دوستان عزیزم توصیه کنم در این وانفسای به هیچ پیش بینی و نسخه های رهایی بخش و شفا بخش اطمینان نکنید . اینطور موقع ها اگر دچار استرس یا هراس شدید یک چای یا یک گل گاوزبان دم کنید بنشینید و بنوشید و به زیبایی های زندگی فکر کنید و به عقلتان اعتماد کنید.