عادات بد غذایی کودکان رابطه نزدیکی با بدغذایی بزرگسالی آن‌ها دارد

طبق گردآوری های داروخانه آنلاین داروهلپ، در مطالعه‌ای که در مجله The Lancet Child & Adolescent Health منتشر شد، محققان رابطه مستقیمی بین نحوه تغذیه در اوایل کودکی و مشکل غذا خوردن در نوجوانی و بزرگسالی یافتند.
بدغذایی و عادات بد غذایی سال‌ها است که موضوع اصلی تحقیقات دانشمندان بوده است؛ چرا که کم خوردن یا بیش از حد خوردن غذا بیماری‌های بسیاری را به دنبال دارد. این موضوع می‌تواند بر سلامت روان نیز تاثیر بگذارد. وجود اختلال در غذا خوردن اغلب با سایر مشکلات روانی مرتبط است و میزان مرگ و میر بالایی نیز دارد. به همین دلیل است که والدین باید به عادات غذایی کودک خود اهمیت دهند. در غیر این صورت ممکن است کودکان در سنین بزرگسالی دچار مشکلات بزرگی شوند.
محققان برای بررسی رابطه بین عادات غذایی اوایل کودکی و بزرگسالی، چندین کودک را در سنین بین ۴ تا ۱۴ سالگی مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه شامل ۲۸۰۱ نوجوان بود و نشان داد که پرخوری عصبی و برعکس اجتناب از خوردن غذا در اوایل کودکی احتمال این که فرد در بزرگسالی بتواند این رفتارها را کنترل کند را کاهش خواهد داد. همچنین، آهسته غذا خوردن کودک ممکن است ..

طبق گردآوری های داروخانه آنلاین داروهلپ، در مطالعه‌ای که در مجله The Lancet Child & Adolescent Health منتشر شد، محققان رابطه مستقیمی بین نحوه تغذیه در اوایل کودکی و مشکل غذا خوردن در نوجوانی و بزرگسالی یافتند.

بدغذایی و عادات بد غذایی سال‌ها است که موضوع اصلی تحقیقات دانشمندان بوده است؛ چرا که کم خوردن یا بیش از حد خوردن غذا بیماری‌های بسیاری را به دنبال دارد. این موضوع می‌تواند بر سلامت روان نیز تاثیر بگذارد. وجود اختلال در غذا خوردن اغلب با سایر مشکلات روانی مرتبط است و میزان مرگ و میر بالایی نیز دارد. به همین دلیل است که والدین باید به عادات غذایی کودک خود اهمیت دهند. در غیر این صورت ممکن است کودکان در سنین بزرگسالی دچار مشکلات بزرگی شوند.

محققان برای بررسی رابطه بین عادات غذایی اوایل کودکی و بزرگسالی، چندین کودک را در سنین بین ۴ تا ۱۴ سالگی مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه شامل ۲۸۰۱ نوجوان بود و نشان داد که پرخوری عصبی و برعکس اجتناب از خوردن غذا در اوایل کودکی احتمال این که فرد در بزرگسالی بتواند این رفتارها را کنترل کند را کاهش خواهد داد. همچنین، آهسته غذا خوردن کودک ممکن است سبب کم غذایی فرد در بزرگسالی شود.

تاثیر عادات بد غذایی کودکان در بزرگسالی

نوشته عادات بد غذایی کودکان رابطه نزدیکی با بدغذایی بزرگسالی آن‌ها دارد اولین بار در داروخانه آنلاین داروهلپ. پدیدار شد.