نشستی درباره مواجهه طنز با حوادث اجتماعی

ایسنا نوشت: نشست چهارشنبه‌های دانشکده هنر تهران مرکزی با همکاری معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، این هفته چهارشنبه با سخنرانی فرزین پورمحبی برگزار خواهد شد.
موضوع این نشست، مواجهه طنز با حوادث اجتماعی (طنز واکنشی بازیگوشانه به رخدادها) است.
علاقه‌مندان می‌توانند این برنامه را از ساعت ۲۰ تا ۲۲ روز چهارشنبه ۲۰ بهمن‌ماه از آدرس https://vc-2.samayazd.ir/b/mr–uqw-flb-1sz دنبال کنند.
/۶۲۶۲

ایسنا نوشت: نشست چهارشنبه‌های دانشکده هنر تهران مرکزی با همکاری معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، این هفته چهارشنبه با سخنرانی فرزین پورمحبی برگزار خواهد شد.

موضوع این نشست، مواجهه طنز با حوادث اجتماعی (طنز واکنشی بازیگوشانه به رخدادها) است.

علاقه‌مندان می‌توانند این برنامه را از ساعت ۲۰ تا ۲۲ روز چهارشنبه ۲۰ بهمن‌ماه از آدرس https://vc-2.samayazd.ir/b/mr–uqw-flb-1sz دنبال کنند.

/۶۲۶۲