پاسخ سایت جماران به نامه محمد مهاجری خطاب به سید حسن خمینی

سایت جماران نوشت: جناب آقای محمد مهاجری در صفحه تلگرام خود با طرح سوالی از یادگار امام خواستار جوابیه رسمی موسسه به عنوان نهاد مسئول در حوزه اندیشه امام خمینی شده است.

سایت جماران نوشت: جناب آقای محمد مهاجری در صفحه تلگرام خود با طرح سوالی از یادگار امام خواستار جوابیه رسمی موسسه به عنوان نهاد مسئول در حوزه اندیشه امام خمینی شده است.