چرا از جناب پوتین و جناب شی جین پینگ گله می کنیم

در بخشی از این بیانه با لحنی محترمانه از ایران خواسته شد بصورت مسالمت آمیز در مورد سه جزایر ایران با دولت امارات گفتگو کنند و موضوع حاکمیت جزایر ایران در دادگاه لاهه مورد بررسی قرار بگیرد؟؟؟ در فضای رسانه های و فضای مجازی طوفانی از اعتراضات شد که چرا روسیه اینگونه موضع گیری کرده؟ چند ماه قبل هم رییس جمهور چین اینگونه موضع گیری کرد و چند وقت قبل تر هم رییس جمهور کره جنوبی و ……. این داستان بیشتر خنده دار ادامه دارد.
چند نکته است که می باید به آن توجه کنیم اول اینکه ما باید خوب بگیریم که دنیای سیاست با دنیای عادی مردم در کف خیابان متفاوت است و ساختار و داستان های خودش را دارد.سیاست موضوع بسیار پیچیده ای است و هرحرف و عملی واکنش مناسب و متناسب به خودش را دارد و مردان سیاست و مردان میدان در کنار هم خوب می توانند اینگونه پازل ها را جمع و جور و حل کنند دوم اینکه در همین علم سیاست ما ممکن است بنا به شرایطی سکوت کنیم اما یادمان نرفته و نمی رود که دویست سال قبل و سال های بعد از آن چه اتفاقاتی بر سر ایران آمده و خاندان تزار چه کشتارها و زیان هایی به ملت ما تحمیل کردند و چه مقدار از بهترین بخ..

در بخشی از این بیانه با لحنی محترمانه از ایران خواسته شد بصورت مسالمت آمیز در مورد سه جزایر ایران با دولت امارات گفتگو کنند و موضوع حاکمیت جزایر ایران در دادگاه لاهه مورد بررسی قرار بگیرد؟؟؟ در فضای رسانه های و فضای مجازی طوفانی از اعتراضات شد که چرا روسیه اینگونه موضع گیری کرده؟ چند ماه قبل هم رییس جمهور چین اینگونه موضع گیری کرد و چند وقت قبل تر هم رییس جمهور کره جنوبی و ……. این داستان بیشتر خنده دار ادامه دارد.

چند نکته است که می باید به آن توجه کنیم اول اینکه ما باید خوب بگیریم که دنیای سیاست با دنیای عادی مردم در کف خیابان متفاوت است و ساختار و داستان های خودش را دارد.سیاست موضوع بسیار پیچیده ای است و هرحرف و عملی واکنش مناسب و متناسب به خودش را دارد و مردان سیاست و مردان میدان در کنار هم خوب می توانند اینگونه پازل ها را جمع و جور و حل کنند دوم اینکه در همین علم سیاست ما ممکن است بنا به شرایطی سکوت کنیم اما یادمان نرفته و نمی رود که دویست سال قبل و سال های بعد از آن چه اتفاقاتی بر سر ایران آمده و خاندان تزار چه کشتارها و زیان هایی به ملت ما تحمیل کردند و چه مقدار از بهترین بخش هایی از سرزمین ایران را اشغال و غصب کرد و یادمان هم نمیرود که دولت های بعد از انقلاب اکتبر ١٩١٧ روسیه تا امروز از این رفتار و تجاوزات خاندان تزار و حتی ارتش سرخ در جنگ دوم جهانی اعلام برائت کرده باشند. متاسفانه و بنا به هر دلیل و مصلحتی که مشخص نیست، دولت های ما هم اشتباه کردند و در پایان زمان عهدنامه ها ترکمن چای و گلستان هیچ اقدامی و ادعایی برای بازپس گیری و الحاق سرزمین های اشغالی ایران توسط روسیه در سواحل دریای خزر و منطقه قفقاز نشدند و متاسفانه امروز هم چوب آن اشتباهات کذایی را داریم میخوریم. تنها چیزی که امروز می شود گفت این است که به همسایه و دوست روسی خودمان میگوییم که با ماشین حساب خودشان محاسبه کنند و اجازه ندهند خدایی ناکرده با از جایی با ماشین حساب دیگران محاسبه کرده و محاسبات تان اشتباه شود سوم اینکه یادمان نرفته که انگلیس هم ضربات و زیان های سنگینی بر ملت و کشور ما تحمیل کرد که نه تنها کمتر از روس نبود بلکه شاید بدتر و شدیدتر بود . اینها مستقیما با ما جنگ نکردند اما همین انگلیس نقش اساسی در تولید قحطی در بین سالهای ١٢٩٣ تا ١٢٩٧ و کشتار چند میلیونی ملت داشت و عاملی شد بخش های دیگری از خاک و سرزمین ایران از ایران جدا شوند. همین انگلیس است که با زرنگی خاصی و از نبود شم و عقل سیاسی اعراب منطقه استفاده کرد تا نطفه اسراییل در منطقه کاشته شود و به ایجاد و تحکیم و تقویت و توسعه اسراییل کمک کرد و به آن هویت جعلی داد و جالب اینجاست که بیشترین جمعیت مهاجر به اسراییل را هم انگلیس از روسیه به اسراییل کوچ داد. همین انگلیس بود که وقتی به کشورهای تحت اشغالش مثل عراق و کویت و قطر و امارات و اردن استقلال میداد نطفه های تفرقه را در مرزها و ساختارهای سیاسی و اقتصادی آنها کاشت که امروز از آنها بهره برداری میکند انگلیس خوب میدانست و میداند اکثر جزایر در خلیج فارس و از جمله تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی ششدانگ عرصه و اعیان شان متعلق به ایران است و چیزی به نام جزیره مشاع و سرزمین چند دانگی در خلیج فارس وجود نداشته و ندارد . اما با زرنگی خاص خودشان به حکام اماراتی بگونه ای تلقین کرد که این جزایر مورد ادعا بخش نداشته ای از خاک و سرزمین امارات است و ….. و سالهاست در گوش برادران اماراتی و دیگر کشورها میخواند که مدعی به مال نداشته باشند.آمریکا هم سابقه تجاوزارت مثل آن دو را ندارد اما برای اینکه کم نیاورد راه صد ساله را در چند سال طی کرد و برای اینکه عقب نباشد و سهامی در منطقه داشته باشد مثل انگلیسی ها عمل میکند و میگوید سنگ مفت و گنجشک هم مفت. ما چرا وارد این بازی پر سود نشویم؟ با اسم تولید امنیت و ثبات در منطقه نزدیک به چهل سال است به منطقه خلیج فارس آمده و با هزینه اعراب پایگاه زده و جا خوش کرده تا امنیت وجود داشته در منطقه را به نام ایران هراسی نا امن کند و بر گرده اعراب منطقه بنشیند و بدوشاندشان .

اما نکته چهارم و اینکه ما در کشور مستقل جمهوری اسلامی ایران زندگی میکنیم که کشوری انقلابی است و مردمانش روحیه انقلابی دارند و مهم تر از این دو قانون اساسی داریم و سیاست های داخلی و خارجی ایران ما نه شرقی است و نه غربی بلکه مستقل از شرق و غرب هستیم و خوب میدانیم که نخ یا طناب زندگی ما وصل به جناب پوتین و بن سلمان و بایدن و شی جین پینگ و ماکرون و …….. دیگران نبود و نیست. ما براساس نیاز و مستند به مصالح و منافع ملی خودمان فکر و عمل میکنیم و به آنها پایبندیم آنها هم برای خودشان زندگی میکنند و نباید هم انتظار داشت که آنها برای ما و بخاطر ما از منافع و مصالح خودشان چشم بردارند و برای ما سینه بزنند و دلسوزی و خودسوزی کنند و اشک بریزند و اصولا در دنیای سیاست و اقتصاد منافع و مصالح تعیین کننده سیاست ها و راهبردها هستند و این حرف های احساسی و تبلیغی شاید برای مردم معنا و جایگاهی داشته باشد اما برای سیاست و اقتصاد معنا و جایگاهی نداشته و ندارد. برای مثال به آمار تجارت خارجی چین و آمریکا مراجعه میکنیم . در سال ٢٠٢١ جمع صادرات و واردات ٦٨٨٠ میلیارد دلار بوده که سهم آمریکا در این تجارت حدود ١٦٠٠ میلیارد دلار بود و سهم ٢٨ کشور عضو اتحادیه اروپا حدود ١٨٥٠ میلیارد دلار بود و جمع تجارت خارجی (نفتی و غیر نفتی) ایران با چین حدود ٦٠ میلیارد دلار بوده . به سادگی میبینم که چین با اینکه مشکلات سیاسی در مورد سلطه آمریکا در اقیانوس آرام و هند دارد اما تجارتش با آمریکا برقرار است . با ما هم در حد توان مان تجارت و رابطه دارد. روسیه و انگلیس و امارات و عربستان و عراق هم همینطور و به همین شکل معاملات با خود و حتی با دشمنان ما دارند. این اصل پذیرفته شده در تجارت و سیاست در جهان است و کسی حق اعتراض ندارد. بر این اساس اگر امروز متناسب با نیازها و برنامه هایمان در چند و یا چندین توافق و پیمان نامه های منطقه ای و فرا منطقه ای و جهانی ورود کردیم و هستیم و به آن عمل میکنیم حتما و حتما مستند به اهداف و راهبرد های مان است که صحیح است.

دیدیم که دیروز چین و امروز روسیه و فردا ممکن است دیگری با امارات و دیگران بنشینند و متناسب با نیازها و مصالح و منافع شان مذاکره و توافق و بیانیه امضا کنند و ممکن است برای دلخوشی طرف مقابل از واژه های جعلی خلیج عربی و جزایر و ….. هم استفاده کنند و شاید بدتر هم بنویسند. اما حقیقت امر این است که با گفتن و نوشتن آنها نه تاریخ عوض شده و می شود و نه چیزی از ما کم شده و مطمئنا کم هم نمی شود و به دنیا هم اثبات شده و مشخص است که ما کار خودمان را انجام میدهیم و آنها هم کار خودشان را. ما باید به خودمان یاد بدهیم که هیچ وقت نباید آمال و آرزوها و اصطلاحا تمام تخم مرغ هایمان را در سبد دیگران بگذاریم و از آنها بخواهیم از آنها مواظبت کنند بلکه باید حساب شده و با تدبیر به خودمان تکیه کنیم و قوی باشیم و کار خودمان را بکنیم. بزرگترین مشکل جمع ما همسایگان و مسلمانان منطقه غرب آسیا و بخصوص در خلیج فارس این بود و است که ما نتوانستیم و نمیتوانیم خودمان را کنار خودمان جمع کنیم و آنها (منظورم غیر مسلمانان) هم این را به خوبی میدانند که نمی توانیم و برای محکم کاری حتما کاری میکنند و یا ما را مجبور میکنند کاری کنیم که از همدیگر دور شویم و بر خلاف دستورات و تاکیدات صریح قرآن و مصالح و منافع اسلام به کفار رجوع شود و کفار عالم بر اسرار ما باشند و حاکم و ناظر و حکم بر رفتارهای ما شوند که این گناه بزرگی است که فردا قیامت همه طرفین باید پاسخگو باشند.. اگر قرار است حکم و داوری بین ما و برادران مسلمان باشد بهترش این است که عقلای ما گفتگو کنند و ببینند کجای کار هریک از ما مشکل دارد. قبل از آن هم کلاهمان را قاضی کنیم و از خودمان بپرسیم : ما که دارای آداب و فرهنگ های نزدیک به هم و دین مشترک و قبله و کتاب و پیامبر مشترک و سایر مشترکات بسیاری هستیم ، چرا نمی توانیم با هم و در کنار هم و امت واحد باشم؟ از خودمان بپرسیم چگونه می توانیم راز و سر خود را با غربیه ها مطرح کنیم و تحت تاثیر تحرکات آنها برای تخریب و ذلت همدیگر باشیم؟ اما نمی توانیم به حرف ها و درد دل های همدیگر گوش دهیم؟ حقیقتا جای سئوال است و برای پاسخ به این سئوال باید به خودمان و عقل مان و ایمان مان رجوع کنیم و آیا این رسم مسلمانی است؟ واقعا خجالت دارد که کشورها و ملت های مسلمان منطقه بجای صلح و دوستی و برادری و اتحاد و توسل و توصل و تمسک به قرآن و ریسمان الهی و عقل و منطق به جان هم بیفتند و برای حل مشکلات و رسیدن به صلح به سراغ غریبه بروند؟ اینجای کار برای من مسلمان و برادران مسلمانم خجالت دارد و نمیدانیم فردا در مقابل رسول االله (ص) و امیرالمومنین علی ابن ابیطالب (ع) چه بگوییم؟ حقیقتا بجای گله از جناب لاوروف و پوتین و شی جین پینگ و مکرون و …… از خودمان و برادران مسلمانمان باید گله کنیم که چرا چنین می شود؟ از آنها بخواهیم با هم و در کنار هم و برای خشنودی خداوند و رسول االله (ص) بفکر اتحاد و همدلی و همراهی و هم افزایی باشیم. بجای تخریب همدیگر، بفکر ایجاد و راه اندازی اتحادیه و صندوق و سازمان منطقه ای برای امنیت و برادری و توسعه یافتگی کشورهای غرب آسیا باشیم تا قوی باشیم و قوی بمانیم.

چه اشکالی دارد که کشورهای منطقه غرب آسیا به معنای واقعی کلمه توسعه یافته شده و شاخص های توسعه یافتگی آنها ملاک ارزیابی برای سایر کشورهای فرا منطقه ای باشد چه اشکالی دارد که بجای همان انعطافی که ما و همسایگان مان برای دیگران خرج میکنیم تا به ما نزدیک شوند، همان انعطاف را برای نزدیک شدن و تحبیب قلوب مان هزینه کنیم و ببینیم چه خواهد شد. حتما اینطوری زودتر جواب میگیریم. غربی ها سالهاست میگویند ایران عامل بی ثباتی است و بابت این شعار غلط صدها میلیارد دلار سلاح و مهمات است که به اعراب میفروشند تا به اصطلاح از خودشان دفاع کنند. بدانید که آن سلاح ها عامل اصلی دفاع برای شما نمی تواند باشد بلکه عقل و اراده و قلب ملت های شماست که به واسطه دین خدا به هم نزدیک هستند و آن عامل پیروزی است . حتما دیدید با آن همه هزینه هایی برای نابودی دو ملت ایران و عراق شد اما پس از جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران ملت های مسلمان عراق و ایران با نزدیک به دو میلیون نفر شهید و جانباز و آزاده چگونه به هم نزدیک شدند و هستند. میبینید که زیر این همه فشار تبلیغاتی عرب و عجم و عراقی و ایرانی چگونه این همه نسبت به هم محبت دارند . دلیلش خیلی ساده و مشخص است و آن دلیل اسلام است و محبت برای کسب رضای خداست در اینجا توجه شما را به آیه ١٠٣ سوره آل عمران جلب میکنم که وصف حال امروز منطقه است : واعتَصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِیعا ولَا تَفَرَّقُوا وا ذکُرُوا نِعمت اللَّهِ علَیکم إِذْ کُنْتم أَعداءفَأَلَّفبینَ قُلُوبِکُم فَأَصبحتُم بِنِعمتِهِ إِخْوانًا وکُنْتُم علَی شَفَا حفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذکُم مِنْها کَذَلِک یبیِّنُ اللَّهلَکُم آیاتِهِ لَعلَّکُم تَهتدونَ . شما هم مطمئن باشید با داشتن این همه سلاح و پشتیبانی سیاسی غیر مسلمانان پیروز میدان نیستید بلکه پیروز میدان ایمان و اراده و قلوب مومنین در کشورهای اسلامی است. به برادران مسلمانم میگویم راهبرد و نگاه ایران در منطقه خلیج فارس و غرب آسیا « أَشِداء علَی الْکُفَّارِ رحماء بینَهم « است و کشورهای منطقه هم مطمئن باشند جمهوری اسلامی ایران مثل برادر بزرگتر تمامیت ارضی کشورهای منطقه غرب آسیا را بعد از استقلال شان و رها شدن از سلطه زور انگلیس و فرانسه و روسیه به رسمیت شناخته و گفته ایم و مجددا هم میگوییم که مرزهای آنها حریم امن ما می باشند و ما مثل شیر در کنارشان هستیم و از آن ها مواظبت میکنیم. همانطوری که با خون بهترین جوانان مان ساختار و پرچم حکومت داعش را که تهدید بسیار خطرناکی برای همه مسلمانان و بخصوص شما بود را نابود کردیم و مانع از تجزیه عراق و سوریه و دست درازی به کشورها و حکومت های شما شدیم همانطور هم مواظب و در کنار شما هستیم و مطمئن باشید دشمن همان دشمنی است که سالها ما را بجان هم انداخت و تفرقه کرد و خون مسلمانان را ریخت و اصولا در تجربه تاریخ اثبات شده که دشمنان مان هیچ وقت علاقه ای به ماندن مان نداشته و ندارند. اما ما به هزار و یک دلیل یک امت هستیم و برادریم و برادر خواهیم بود. «فَاتَّقُوا اللَّه وأَصلِحوا ذَاتبینِکُم « ممنون از توجه تان .

دوشنبه ٢٦ تیر ۱۴۰۲