کاری با دوست آقای وزیر نداشته باشید!

در شرایطی که خیلی ها منتظر این بودند تا علی مرادی صندلی ریاست در فدراسیون وزنه برداری را به سرپرست جدید بسپارد به یک باره ورق را برایش برگرداندند!در روزهای گذشته خیلی از نزدیکان به وزنه برداری از لابی ها و دست های پشت پرده برای ابقای مرادی نوشته بودند،از نفوذ چهره های سیاسی و نظامی و … همه اینها البته شایعه بود تا اینکه صبح امروز،حمید سجادی،وزیر ورزش و جوانان مصاحبه ای کرد و آب پاکی را روی دست همه منتقدان و منتظران ریخت.او در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره بلاتکلیفی وزنه برداری گفت:«این فدراسیون بلاتکلیف نیست و علی مرادی به عنوان رییس فدراسیون کارها را به خوبی پیش می برد و چراغ فدراسیون را روشن نگه داشته است.مرادی به عنوان دوست و برادر من تا زمانی که حکم بازنشستگی وی به طور رسمی اعلام‌ نشود، در فدراسیون حضور خواهد داشت.»
آقای وزیر!همان روزی که در مجلس داشتید رای اعتماد می گرفتید شعار اصلی تان “ورزشی”بودن تان بود.اینکه دغدغه های زیادی دارید،اینکه خودتان چون ورزشی بوده اید درد ورزشی ها را می فهمید و …واقعا این حرف از دهان شما بیرون آمده که کارها در فدراسیون وزنه بردرای به خوبی..

در شرایطی که خیلی ها منتظر این بودند تا علی مرادی صندلی ریاست در فدراسیون وزنه برداری را به سرپرست جدید بسپارد به یک باره ورق را برایش برگرداندند!در روزهای گذشته خیلی از نزدیکان به وزنه برداری از لابی ها و دست های پشت پرده برای ابقای مرادی نوشته بودند،از نفوذ چهره های سیاسی و نظامی و … همه اینها البته شایعه بود تا اینکه صبح امروز،حمید سجادی،وزیر ورزش و جوانان مصاحبه ای کرد و آب پاکی را روی دست همه منتقدان و منتظران ریخت.او در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره بلاتکلیفی وزنه برداری گفت:«این فدراسیون بلاتکلیف نیست و علی مرادی به عنوان رییس فدراسیون کارها را به خوبی پیش می برد و چراغ فدراسیون را روشن نگه داشته است.مرادی به عنوان دوست و برادر من تا زمانی که حکم بازنشستگی وی به طور رسمی اعلام‌ نشود، در فدراسیون حضور خواهد داشت.»
آقای وزیر!همان روزی که در مجلس داشتید رای اعتماد می گرفتید شعار اصلی تان "ورزشی"بودن تان بود.اینکه دغدغه های زیادی دارید،اینکه خودتان چون ورزشی بوده اید درد ورزشی ها را می فهمید و …واقعا این حرف از دهان شما بیرون آمده که کارها در فدراسیون وزنه بردرای به خوبی پیش می رود و علی مرادی چراغ را روشن نگه داشته است؟اگر او دوست و برادر شماست یا رفیق گرمابه گلستان تان است هیچ ارتباطی به ما ندارد،رفاقتی که با او دارید سر جای خودش اما کاش حداقل با معاون خودتان در این زمینه هماهنگ بودید.همین چند روز پیش بود که پولادگر مصاحبه کرده و گفته بود که تا اخر این هفته تکلیف روشن خواهد شد.آقای وزیر!شما اگر ورزشی بودید حرف از رفاقت و رفیق بازی و …به میان نمی آوردید.اگر به زعم شما در فدراسیون وزنه برداری علی مرادی چراغ را روشن نگه داشته است در سایر فدراسیون ها چلچراغ روشن است!

۲۵۱ ۲۵۱