گلستان‭ ‬را‭ ‬خانوادگی‭ ‬بخوانیم؛ جایزه‌ای مردمی برای شناختن سعدی

گزارش روزنامه جام جم از برگزاری جایزه گلستان که محمدرضا زائری، این روزها، هم‌زمان با رمضان ۱۴۰۱ در حال آن است.

گزارش روزنامه جام جم از برگزاری جایزه گلستان که محمدرضا زائری، این روزها، هم‌زمان با رمضان ۱۴۰۱ در حال آن است.