۷ کتاب منتشرۀ زمانی درمزاری در سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب

۷ کتاب منتشره در ۹ جلد در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران :
۷ کتاب منتشره ( ۵ اثر حقوقی ۱ جلدی، ۱ اثر حقوقی ۳ جلدی و ۱ اثر غیرحقوقی) در ۹ جلد از محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، حقوقدانِ شمالی اهل قلم، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری در سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه شده است. کتب حقوقی زمانی درمزاری( فرهنگ ) در این نمایشگاه، از زمرۀ آثار حقوقی و حرفه ای نگارنده در واحد مطالعات حقوقی و پژوهش‌های حرفه‌ای و حقوق بشر موسسه حقوقی و بین المللی زمانی بوده و شامل آثار ذیل می باشد :
۱- بایسته های حقوقی و کاربردی آیین دادرسی مدنی ؛ از آیین نگارش حقوقی در دادرسی تا فرایند اجرای احکام مدنی؛ دوره ۳ جلدی، چاپ اول، انتشارات مُگستان( در تهران )، ۱۴۰۲ ( بعنوان جدیدترین اثر حقوقی و حرفه ای نگارنده و جدیدترین کتاب آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنیِ منتشره در کشور در یک دوره سه جلدی در ۱۰۰۰ صفحه، با رویکردی عملی و کاربردی و حرفه ای به آیین دادرسی مدنی و دادرسی الکترونیکی و اجرای احکام مدنی، همراه با آموزش گام به گام آیین نگارش حقوقی در فرایند رسیدگی قضایی به دعاوی مدنی، دادرسی الکتر..

۷ کتاب منتشره در ۹ جلد در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران :

۷ کتاب منتشره ( ۵ اثر حقوقی ۱ جلدی، ۱ اثر حقوقی ۳ جلدی و ۱ اثر غیرحقوقی) در ۹ جلد از محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، حقوقدانِ شمالی اهل قلم، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری در سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه شده است. کتب حقوقی زمانی درمزاری( فرهنگ ) در این نمایشگاه، از زمرۀ آثار حقوقی و حرفه ای نگارنده در واحد مطالعات حقوقی و پژوهش‌های حرفه‌ای و حقوق بشر موسسه حقوقی و بین المللی زمانی بوده و شامل آثار ذیل می باشد :

۱- بایسته های حقوقی و کاربردی آیین دادرسی مدنی ؛ از آیین نگارش حقوقی در دادرسی تا فرایند اجرای احکام مدنی؛ دوره ۳ جلدی، چاپ اول، انتشارات مُگستان( در تهران )، ۱۴۰۲ ( بعنوان جدیدترین اثر حقوقی و حرفه ای نگارنده و جدیدترین کتاب آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنیِ منتشره در کشور در یک دوره سه جلدی در ۱۰۰۰ صفحه، با رویکردی عملی و کاربردی و حرفه ای به آیین دادرسی مدنی و دادرسی الکترونیکی و اجرای احکام مدنی، همراه با آموزش گام به گام آیین نگارش حقوقی در فرایند رسیدگی قضایی به دعاوی مدنی، دادرسی الکترونیکی، قرارداد الکترونیک وکالت و اجرای احکام مدنی و بایسته های حقوقی و کاربردی آنها و ارائه نمونه دادخواست ها و متون حقوقی ضروری و مورد استفاده در این باره، با آخرین تغییرات و رویدادهای حقوقی و قانونی و حرفه ای به روز آنها ) که مطالعۀ آن برای هر دانشجو، دانش آموخته حقوقی و قضایی، کارآموز وکالت و قضاوت، قضات و وکلای دادگستری و حقوقدانان و شهروندان مرتبط با دادرسی مدنی و اجرای احکام آن به مانند مدیران و کارکنان دوائر اداری و قضایی دادگاهها و اجرای احکام آنها و مراکز شبه قضایی و انتظامی و قانونی و ادارات حقوقی سازمان ها و موسسات و نهادها و مراکز دولتی و غیر دولتی مربوطه، ضروری و سودمند است و بعنوان منبع درسی و دانشگاهی دروس آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی و کاروزی قضایی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته حقوق و علوم قضایی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، حسب مورد نیز به شمار می رود (khabaronline.ir/xjGxq).

۲- دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری( با رویکردی به قوانین و مقررات مربوط به وکالت و حق دفاع در فرایند دادرسی کیفری و مطالعۀ تطبیقی آن با حق دسترسی به وکیل در حقوق بین الملل بشر؛ با آخرین اصلاحات مربوط به قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه های اجرایی مربوطه)، چاپ اول، انتشارات کلک سیمین.

۳- بایسته های حقوق خانواده در ایران، چاپ اول، انتشارات کلک سیمین.

۴-حقوق خانواده ( ازدواج و طلاق ؛ و راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به حقوق خانواده با ارائه آیین نگارش حقوقی و نمونه دادخواست ها و لوایح و متون حقوقی ضروری و مربوطه)، چاپ سوم، انتشارات کلک سیمین.

۵- مهریه ( و راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه مهریه در محاکم قضایی و مراجع ثبتی با ارائه آیین نگارش حقوقی و نمونه دادخواست ها و لوایح و متون حقوقی مربوطه) ، چاپ چهارم، انتشارات کلک سیمین.

۶-فن دفاع حقوقی و وکالت در دعاوی مدنی( بعنوان اثر مشترک زمانی درمزاری و همکاران محترم وکلای دادگستری در کمیته حقوقی وکلاء و کارگروه اخلاق حرفه ای وکلای دادگستری تهران)، چاپ اول، انتشارات فکر سازان.

علاوه بر کتب حقوقی مزبور،" کتاب سالها باید… در شرح حال، دیدگاهها و مکاتبات دکتر محمد مهدی فولادوند" ( مَهدا )؛" مترجم شهیر قرآن" ،" کاندید جایزه صلح نوبل" و " فرانسه دان شهیر ایرانی و بین المللی" که مورد تجلیل مجامع ملی و بین المللی فرانسوی زبان در فرانسه و جهان قرار گرفته است؛ دستاورد پژوهش و نگارش اثر ماندگار مزبور از سوی نگارنده در نشست های مشترک حضوری وی با استاد محمد مهدی فودلاوند به مدت دو سال در زمان حیات ایشان می باشد و از سوی انتشارات کلک سیمین منتشر شده است.

کتاب های منتشره و ارائه شدۀ نگارنده در نمایشگاه مزبور به صورت اینترنتی و در سامانه مجازی سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ( https://book.icfi.ir/ ) با درج" عنوان کتاب، پدیدآور، ناشر و…" در قسمت "جستجوی پیشرفته" در آن سامانه قابل بازخوانی و دریافت از سوی شهروندان و حقوقدانان محترم خواهد بود. باشد که ضمن آموزش و ترویج و ارتقاء" فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران" و" تضمینِ مستمر و موثر حقوق شهروندی و بشر در جامعه ایرانی و جهانی" با مطالعۀ روزافزون کتاب و آیین مهر و دوستی و فرهنگ پارسی در مقام آن بود و دانست که "… میاسای ز آموختن یک زمان، ز دانش میفگن دل اندر گمان، چو گویی که وام خرد توختم، همه هر چه بایستم آموختم، یکی نغز بازی کند روزگار، که بنشاندت پیش آموزگار…" و به نیکی و نکویی نیز دریافت که ؛ " توانا بُود هر که دانا بُود، ز دانش دل پیر برنا بُود…"

کتابهای حقوقی و حرفه ای در دستور انتشار نگارنده :

پس از انتشار و تجدید چاپ مکرر کتاب ۳ جلدی" بایسته های حقوقی و کاربردی آیین دادرسی مدنی؛ از آیین نگارش حقوقی در دادرسی تا فرایند اجرای احکام مدنی" بعنوان " آخرین و جدیدترین اثر حقوقی و حرفه ای منتشره نویسنده" و " جدیدترین کتاب حقوقی و کاربردی آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی در کشور" ؛ چاپ کتاب‌های" آیین نگارش حقوقی در دعاوی حقوقی و کیفری"-" آیین نگارش حقوقی در دعاوی خانوادگی" -" نمونه لوایح حقوقی دفاعیه در دعاوی حقوقی و کیفری"-" نمونه متون حقوقی و قضایی کاربردی در دادرسی‌های مدنی و کیفری"-" بایسته‌های حقوقی و کاربردی نگارش قراردادها "-" فن دفاع و وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری" -" حق دسترسی به وکیل و حق دفاع در نظام حقوقی ایران و حقوق بشر"-" حق دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در پرتو نظام حقوق بین الملل کیفری و نظام حقوق کیفری ایران"-" آموزش حقوقی و کاربردی مهارت‌های حرفه‌ای وکالت و دفاع در فرایند دادرسی‌های مدنی و کیفری"-" دانشنامه حقوقی و حرفه‌ای فرهنگ" و…، از زمرۀ برنامه‌های در دستور اقدام واحد مطالعات حقوقی و پژوهش‌های حرفه‌ای و حقوق بشر در موسسه حقوقی و بین المللی زمانی و بعنوان دیگر آثار حقوقی نگارنده، همراه با تجدید آثار حقوقی پیشین و متعدد وی و آن موسسه می‌باشد که امید است به زودی به جامعه حقوقی و حرفه‌ای کشور با احترام تقدیم گردد.

امید است به تاسی از مولانا بر آن بود که ؛" داد از او بستان، امیر داد باش…" و" به حقیقت، قضاوت کرده و به عدالت، وکالت نمود" و" با نگاه بارانی در وکالت" چون باران ؛" بانیِ به مهربانی و آموزش و فرهنگ سازی دفاع از حقیقت و عدالت در نظام حقوقی و جامعه حرفه ای وکالت و قضاوت" بوده و موجباتِ" راستی و درستی و مهر و دوستی در هستی و جهان عدالت" را فرموده فردوسی با نیکی و نکویی فراهم آورد :

" جهان است شادان به پندار نیک، ز پندار نیک است گفتار نیک، چو پندار و گفتار نیک شد، نیاید ز تو غیر کردار نیک…"

وکیل پایه یک دادگستری

Email : zamani.i.l.institute@gmail.com