آیة الله موسوی تهرانی از میان ما رخت بربست

روحانی که نه تنها حوزه و حوزویان ، بلکه جامعه ما به علم و مهمتر از آن به روحیات ویژه او نیازمند بودند.

حوزه علمیه قم دارای اساتید دروس عالی فراوانی بوده و می باشد ، اما عزًت نفس او ، تواضع فراوانش ، قناعتش ، و اخلاق والای یک انسان کامل و یک روحانی به معنای کلمه و دهها ویژگی والای دیگر همه و همه در این شخصیت وجود داشت که از وی روحانی تاثیر گزار در درس ، و اخلاق ، و تواضع ، و فروتنی بوجود آورده بود.

افسوس و هزاران افسوس که وی تنها به تدریس در حوزه اشتغال داشت و با اینکه صدها ستاره و شخصیت علمی از خوان علمی و اخلاقی وی خوشه چینی نمودند ،
اما در اینجا باید اذعان نمایم که حوزه و قم برای او بسیار کم بود و باید جامعه از منش و زندگی و تواضع و فروتنی و عزًت نفس او بهره می برد.
حضورش در مجالس عمومی ، از آن جمله در مجالس مصیبت حضرت أباعبد الحسین علیه السلام ، نشستش ، جایگاهش ، تواضعش ، ادبش ، همه و همه کتابی قطور از درس و بزرگواری بود.
سالها حضور این شخصیت را در کنار مراجع درگذشته و حال می دیدم که چگونه زانوی ادب و فروتنی در برابر آنان به زمین می زد ، که این خود نوعی درس و آموزش به حاضرین د..

روحانی که نه تنها حوزه و حوزویان ، بلکه جامعه ما به علم و مهمتر از آن به روحیات ویژه او نیازمند بودند.

حوزه علمیه قم دارای اساتید دروس عالی فراوانی بوده و می باشد ، اما عزًت نفس او ، تواضع فراوانش ، قناعتش ، و اخلاق والای یک انسان کامل و یک روحانی به معنای کلمه و دهها ویژگی والای دیگر همه و همه در این شخصیت وجود داشت که از وی روحانی تاثیر گزار در درس ، و اخلاق ، و تواضع ، و فروتنی بوجود آورده بود.

آیة الله موسوی تهرانی از میان ما رخت بربست
افسوس و هزاران افسوس که وی تنها به تدریس در حوزه اشتغال داشت و با اینکه صدها ستاره و شخصیت علمی از خوان علمی و اخلاقی وی خوشه چینی نمودند ،
اما در اینجا باید اذعان نمایم که حوزه و قم برای او بسیار کم بود و باید جامعه از منش و زندگی و تواضع و فروتنی و عزًت نفس او بهره می برد.
حضورش در مجالس عمومی ، از آن جمله در مجالس مصیبت حضرت أباعبد الحسین علیه السلام ، نشستش ، جایگاهش ، تواضعش ، ادبش ، همه و همه کتابی قطور از درس و بزرگواری بود.
سالها حضور این شخصیت را در کنار مراجع درگذشته و حال می دیدم که چگونه زانوی ادب و فروتنی در برابر آنان به زمین می زد ، که این خود نوعی درس و آموزش به حاضرین در مجلس بود که باید چون وی زانو زده و در برابر بزرگان و به ویژه مجالس عزای سالار شهیدان ، در گوشه ای مودبانه و با حال حضور مودبانه و متواضعانه نشسته و ادای احترام ویژه به انجمن را بجای آورد.

آیة الله موسوی تهرانی از میان ما رخت بربست
بیاد دارم نخستین بار با این شخصیت بزرگوار نزد مرحوم آیة الله العظمی حاج سید محمد روحانی ( ره ) آشنا شده و از این پس بود که هر از گاه توفیق شرفیابی به منزل وی ، و گاه در مجالس گوناگون قم را داشتم.
اخلاق وارسته و والا و مثال زدنی او ، تواضع و فروتنی ، و خلوصش در مجالس عزا ، همواره مرا تحت تاثیر قرار می داد.
ایشان که از شیفتگان مخلص خاندان رسالت(صلوات الله وسلامه علیهم اجمعین) بود، عمر خویش را در تعلیم و تدریس مکتب اهل بیت علیهم السلام و نشر و ترویج معارف آنان و تألیف و تحقیق و تربیت شاگرد گذراند، و توانست با ساده زیستی و تواضع مثال زدنی، الگوی ممتازی نه تنها برای طلاب و دانش پژوهان حوزه های علمیه و همه جویندگان حق و حقیقت باشد ، بلکه حرکتش ، و رفتارش ، و برخوردش با مردم به گونه ای تاثیر گزار بود که همه وی را از خود می پنداشتند.

آیة الله موسوی تهرانی از میان ما رخت بربست
خداوند روح پرفتوح این عالم ربانی را با اجداد طاهرین خویش محشور گردانیده و ما را از دعای گسترده او محروم نگرداند.
وَفَدَ علی ربً کریم

بامداد جمعه هشتم اردیبهشت ١٤٠٢