بحران اوکراین و منافع ملی ما

قدر مسلم این است که قدرت ایران در پیشرفت همکاری های منطقه‌ای افزایش می یابد و ارتباط همه‌جانبه با کشورهایی که از لحاظ زبانی، نژادی، مذهبی، فرهنگی، جغرافیایی و تمدنی با ایران پیوند دارند باید به صورت هدفمند دنبال شود.

قدر مسلم این است که قدرت ایران در پیشرفت همکاری های منطقه‌ای افزایش می یابد و ارتباط همه‌جانبه با کشورهایی که از لحاظ زبانی، نژادی، مذهبی، فرهنگی، جغرافیایی و تمدنی با ایران پیوند دارند باید به صورت هدفمند دنبال شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.