شناخت درست امام خمینی

با گذشت سی و سه سال از ضایعه درگذشت امام خمینی، بسیاری از کسانی که دوره حیات ایشان را ندیده اند دوست دارند تا بدانند ایشان چه کسی بود و در دوران عمرش چه کرد؟

با گذشت سی و سه سال از ضایعه درگذشت امام خمینی، بسیاری از کسانی که دوره حیات ایشان را ندیده اند دوست دارند تا بدانند ایشان چه کسی بود و در دوران عمرش چه کرد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.