مدیریت موفق زلنسکی در جنگ اوکراین

زلنسکی صرف نظر از سرسپردگی و وابستگی به امریکا و غرب ثابت کرد که یک کمدین هم می تواند با داشتن مشاورانی دلسوز وکار کشته و مرد میدان، هدایت کشتی طوفان زده کشور خود را با شایستگی و درایت بعهده بگیرد.

زلنسکی صرف نظر از سرسپردگی و وابستگی به امریکا و غرب ثابت کرد که یک کمدین هم می تواند با داشتن مشاورانی دلسوز وکار کشته و مرد میدان، هدایت کشتی طوفان زده کشور خود را با شایستگی و درایت بعهده بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.