پیش‌بینی نادرست یک زلزله بدون پشتوانه علمی

در مصاحبه‌ای در سال ۱۹۹۰، ایبن براونینگ، اقلیم‌شناس خودخوانده پیش‌بینی کرد منطقه سنت لوئیس در معرض زلزله بزرگی در امتداد منطقه لرزه‌ای نیو مادرید است. او پیش‌بینی کرد این اتفاق درست حوالی ۳دسامبر۱۹۹۰/ ۱۲آذر۱۳۶۹ رخ می‌دهد.

در مصاحبه‌ای در سال ۱۹۹۰، ایبن براونینگ، اقلیم‌شناس خودخوانده پیش‌بینی کرد منطقه سنت لوئیس در معرض زلزله بزرگی در امتداد منطقه لرزه‌ای نیو مادرید است. او پیش‌بینی کرد این اتفاق درست حوالی ۳دسامبر۱۹۹۰/ ۱۲آذر۱۳۶۹ رخ می‌دهد.