چاله اصولگرایان

روزگار اصلاح‌طلبی حتی اگر به‌ لحاظ فکر و نظر سپری نشده باشد، از حیث حضور عملیاتی در مناصب سیاسی و اجرائی به پایان رسیده است.

روزگار اصلاح‌طلبی حتی اگر به‌ لحاظ فکر و نظر سپری نشده باشد، از حیث حضور عملیاتی در مناصب سیاسی و اجرائی به پایان رسیده است.