گره مشکلات اقتصادی با اشک باز می شود؟

بعضی وقت ها در بعضی شرایط خاص مجبوری علی رغم میل باطنی به مسایلی اشاره کنی که شخصی است. درونی است.قلبی است.
مسایلی که فقط به خودت ربط دارد و خدایت؛بعضی وقت ها مثلا مجبوری که بگویی من سالها بچه مسجدی بودم.دعای کمیل را تقریبا از بَرَم.اغلب صوت های مرحوم کافی را شنیده ام. در نوجوانی و اوایل جوانی -یعنی تا قبل از سیاسی شدن حاج منصور ارضی-شنونده روضه های جانسوز او بودم. در شب های ماه مبارک رمضان به جز سه شب مشخصِ قدر، بعضی شب های دیگر را هم «قدر» دانسته ام.
خلاصه این که مجبوری کمی از جزییات بگویی و حتی آدرس بدهی که مسلمانی ات را برای بعضی ها ثابت کنی!که فکر نکنند اگر مثلا از گفته های آیت الله صدیقی امام جمعه موقت تهران که می گوید:«در خلوت اشک بریزید و مشکلات کشور را با دعا حل کنید» تعجب می کنی یا ایراد می گیری، با جایی و با تفکری ضدیت دینی داری و نامسلمانی!
آقای صدیقی که بری از خطا نیست. معصوم که نیست. منِ بچه مسلمان حق دارم به این گفته های او ایراد بگیرم.
حق دارم خدمت ایشان عرض کنم برخی بیاناتشان ممکن است در جوانان بازخورد منفی و نتیجه عکس داشته باشد.
بنده در جایگاهی نیستم که درباره م..

بعضی وقت ها در بعضی شرایط خاص مجبوری علی رغم میل باطنی به مسایلی اشاره کنی که شخصی است. درونی است.قلبی است.

مسایلی که فقط به خودت ربط دارد و خدایت؛بعضی وقت ها مثلا مجبوری که بگویی من سالها بچه مسجدی بودم.دعای کمیل را تقریبا از بَرَم.اغلب صوت های مرحوم کافی را شنیده ام. در نوجوانی و اوایل جوانی -یعنی تا قبل از سیاسی شدن حاج منصور ارضی-شنونده روضه های جانسوز او بودم. در شب های ماه مبارک رمضان به جز سه شب مشخصِ قدر، بعضی شب های دیگر را هم «قدر» دانسته ام.

خلاصه این که مجبوری کمی از جزییات بگویی و حتی آدرس بدهی که مسلمانی ات را برای بعضی ها ثابت کنی!که فکر نکنند اگر مثلا از گفته های آیت الله صدیقی امام جمعه موقت تهران که می گوید:«در خلوت اشک بریزید و مشکلات کشور را با دعا حل کنید» تعجب می کنی یا ایراد می گیری، با جایی و با تفکری ضدیت دینی داری و نامسلمانی!

آقای صدیقی که بری از خطا نیست. معصوم که نیست. منِ بچه مسلمان حق دارم به این گفته های او ایراد بگیرم.

حق دارم خدمت ایشان عرض کنم برخی بیاناتشان ممکن است در جوانان بازخورد منفی و نتیجه عکس داشته باشد.

بنده در جایگاهی نیستم که درباره مسایل عمیق مذهبی اظهار نظر کنم. اما به قدر خودم می دانم دعا حتما اثرات زیادی دارد. دعا کردن به درگاه خداوند در همه دین ها هست. باعث آرامش و بسیاری مواقع نتیجه بخش است.

با این حال درباره موردی که آقای صدیقی فرمودند، معتقدم ابتدا باید تدبیر مناسب و مدیریتیِ مسوولین اجرایی صورت گیرد که بعد از آن دعای خیر مردم تاثیرگذار باشد.

وقتی تصمیم و تدبیر شایسته ای از طرف مسوولین برای رفع مشکلات اقتصادی نباشد طبیعتا با دعا هم مشکلات کشور حل نخواهد شد.

****

برای پایان این یادداشت بخش کوتاهی از گفت و گوی خبرنگار تُرک -که پس از زلزله وحشتناک ترکیه و خسارت های جبران ناپذیر جانی و مالی و خرابی ساختمان های ساخته شده در این کشور- با یک مهندس ژاپنی انجام داد را عینا برایتان می نویسم؛این حرف ها را از روی ویدیو این گفت و گو پیاده کرده ام.

خبرنگار ترک:

بزرگترین فرق بین ما و شما در زمینه اقدامات پیشگیرانه از زلزله چیست؟چه کاری هست که ما نمی توانیم و بلد نیستیم انجام دهیم؟

مهندس ژاپنی:

اول باید بگویم که ما هم مثل شما دعا می کنیم. اما ما قبل از این که دعا کنیم، کاری را که باید انجام دهیم ۱۰۰ درصد درست و صحیح انجام می دهیم و بعدش دعا هم می کنیم.

****

تمام.