مغالطه در موضوع حیوانات ولگرد

تعداد سگ و گربه‌های ولگرد یا رهاشده در فضاهای عمومی، چه سکونتگاهی و چه محیط‌های طبیعی، بسیار زیاد شده است.

تعداد سگ و گربه‌های ولگرد یا رهاشده در فضاهای عمومی، چه سکونتگاهی و چه محیط‌های طبیعی، بسیار زیاد شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.